Прочетете
чапрази

Пафтите – символ на женствеността на българката.

Пафтите - символ на женствеността на българката. Пафтите са неизменна част от традиционната женска носия в България. Вярва се, че пафтите имат магична функция - предпазваща младата невеста от зло и я защитават. Пафтите имат различни размери:...

Read more

Прочетете
Европейски програми

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии

Проект с № BG16RFOP002-2.015-0001 „„Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“

Read more

Прочетете
Европейски програми

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Проект BG16RFOP002-2.073-1765-C01 “ Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.”

Read more